Om

SKEDSMO JEGER- OG FISKERFORENING

Skedsmo Jeger og Fisker forening
Logo

Skedsmo Jeger- og Fiskerforening ~ org.nr. 890 243 762 ~ c/o Richard Schiørn, Tomtveien 12, 2015 Leirsund

Om Skedsmo Jeger- og Fiskerforening

Kommer mer...

 

Foreningen har som formål å drive med:

 

- Rasjonell småviltpleie

- Bedring av fiskebestand

- Natur- og skogvern

- Ivaretakelse av grunneiernes interesser.