Jakt

SKEDSMO JEGER- OG FISKERFORENING

Skedsmo Jeger og Fisker forening
Logo

Skedsmo Jeger- og Fiskerforening ~ org.nr. 890 243 762 ~ c/o Richard Schiørn, Tomtveien 12, 2015 Leirsund

Jakt i Skedsmo

Skedsmo Jeger- og Fiskerforening selger jakt kort på due, and og gås for jakt i perioden 21/8-23/12

 

Jaktkort kan kjøpes hos:

 

Paul Enger, 90510221

Håkensen Maskin, Skedsmokorset

 

Se kart over jaktområdene:

Husk at våtmarksområdene langs Ringstilla er blitt verneområde og jakt er derfor ikke tillatt.

 

Jaktkart