Fiske

Fiske i Skedsmo

Foreningen forvalter, på vegne av grunneierene, Ringnestjerna i Tæruddalen. Det settes årlig ut ørret i begge tjerna, samt at det foretas prøver av vannkvalitet og kalking.


Fiskekort kan kjøpes på følgende steder(link til hjemmesider):