Fiske

SKEDSMO JEGER- OG FISKERFORENING

Skedsmo Jeger og Fisker forening

Fiske i Skedsmo

Foreningen forvalter, på vegne av grunneierene, Ringnestjerna i Tæruddalen. Det settes årlig ut ørret i begge tjerna, samt at det foretas prøver av vannkvalitet og kalking.


Fiskekort kan kjøpes på følgende steder(link til hjemmesider):

Skedsmo Jeger- og Fiskerforening ~ org.nr. 890 243 762 ~ c/o Richard Schiørn, Tomtveien 12, 2015 Leirsund