Om

SKEDSMO JEGER- OG FISKERFORENING

Skedsmo Jeger og Fisker forening

Om Skedsmo Jeger- og Fiskerforening

Kommer mer...


Foreningen  har som formål å drive med:


- Rasjonell småviltpleie

- Bedring av fiskebestand

- Natur- og skogvern

- Ivaretakelse av grunneiernes interesser.


Skedsmo Jeger- og Fiskerforening ~ org.nr. 890 243 762 ~ c/o Richard Schiørn, Tomtveien 12, 2015 Leirsund