Fiske

Foreningen forvalter, på vegne av grunneierene, Ringnestjerna i Tæruddalen. Det settes årlig ut ørret i begge tjerna, samt at det foretas prøver av vannkvalitet og kalking.


Fiskekort kan kjøpes på følgende steder(link til hjemmesider):

Tjerna gror igjen!


Tjerna gror igjen og i den forbindelse har vi målt de ulike dybdene med ekkolodd. Dybden er da ned til mudderet i bunn. Få oversikt her:


Fiske i Skedsmo

#740583