Om

Om Skedsmo Jeger- og Fiskerforening

Kommer mer...


Foreningen  har som formål å drive med:


- Rasjonell småviltpleie

- Bedring av fiskebestand

- Natur- og skogvern

- Ivaretakelse av grunneiernes interesser.